Mooi feest: 20 jaar LenvA

Eind november 2016 vierden wij ons 20 jarig bestaan in het Temporary Art Centre in Eindhoven. Onder het motto ‘Welkom’ stond het feest in het teken van de integratieproblematiek van vluchtelingen. Samen met 100 familieleden, vrienden en relaties maakten we de première mee van een prachtige film, werden we geprikkeld door filosofen, bewonderden we de tentoonstelling ‘Nomads’ en aten en dronken we op 20 jaar LenvA.

20 jaar LenvA

Linssen en van Asseldonk bestaat twintig jaar. In die twintig jaar is er veel veranderd, in onze levens, in de wereld, in de samenleving en in de volkshuisvesting. In 1996 startten we met een conferentie in ’t Hoogt in Utrecht. Vijf jaar later organiseerden we met gemeente Utrecht, Mitros en een combinatie van projectontwikkelaars de stedelijke vernieuwingsconferentie ‘Wij, het wijk en de stad’. In 2006 vierden we ons tienjarig bestaan, ook in Utrecht, met het theaterstuk ‘’ Uitgeburgerd’ van Marc Linssen over de integratieproblematiek.

Vluchtelingen en vergunninghouders

De opgave rond vluchtelingen, opvang en integratie is anno 2016 weer erg actueel. Grote groepen mensen slaan gedwongen op de vlucht. De afspraken die de Europese Unie rond vluchtelingen heeft gemaakt, zijn ronduit discutabel. Ondanks alle voorspoed lukt het ons maar matig vluchtelingen een warm welkom te heten. In wijken met veel sociale woningbouw waar bijna alle vergunninghouders worden gehuisvest, voelen wij de spanningen toenemen.

Art of Integration

Dit keer hebben we voor ons jubileum aansluiting gezocht bij het project Art of Integration, een gezamenlijk initiatief van Temporary Art Centre (TAC), het van Abbemuseum en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC). Het project wil via de inzet van kunst het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen vergroten en de integratie van vergunninghouders bevorderen. Het project is gericht op ontmoeting, samenwerking en dialoog tussen kunstenaars met een migratieachtergrond, Nederlandse kunstenaars, wijkbewoners, vluchtelingenorganisaties, corporaties en gemeenten. Curator is Nanne op ’t Ende. Tijdens ons feest was de tentoonstelling ‘Nomads’ in TAC te zien.

Film van Martin en Inge Riebeek

Op advies van Yvonne Hamstra, curator bij TAC, hebben wij Martin en Inge Riebeek uit Breda opdracht gegeven een film te maken met videoportretten van vergunninghouders. Wij wilden af van de massa’s anonieme vluchtelingen die we kennen van kranten en journaals. Wij wilden persoonlijke portretten en verhalen die herkenbaar zijn laten zien en horen. We openden het feest met de vertoning van de film. Het is een prachtige film geworden, waar iedereen stil van was. Bekijk de film hieronder:

Art of Integration The Essential

Wijkproject van Stichting De Werkelijkheid

De Werkelijkheid is een netwerk van kunstenaars met een migratieachtergrond en verbindt hen met Nederlandse kunstenaars. Onder de naam ‘Ondertussen’ werkt De Werkelijkheid in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt aan draagvlak voor de komst van een AZC. Samen met de Werkelijkheid proberen we in de wijk de Tempel in Eindhoven een nieuw project te starten. Goed contact tussen oude en nieuwe bewoners is daar geen vanzelfsprekendheid meer, en dat willen we verbeteren.

Filosofen Jeroen Linssen en Leon Heuts

Na de film namen Jeroen Linssen en Leon Heuts het thema ‘gastvrijheid’ onder de loep in relatie tot de vluchtelingenproblematiek. Jeroen Linssen is universitair docent Sociale en politieke wijsbegeerte en directeur onderwijs van de opleiding Filosofie aan de Radboud Universiteit. Leon Heuts is hoofdredacteur van het Filosofie magazine. De mannen gaven de gasten interessante stof tot nadenken.
Kik hier voor het verhaal van Jeroen.

Feest en een beeldje mee naar huis

Natuurlijk was er na afloop gelegenheid voor eten en drinken. In de grote zaal waar ook de film was vertoond, was een verrukkelijk buffet klaar gezet. Aan lange tafels werd smakelijk gegeten en vonden geanimeerde gesprekken plaats. Nog tot laat in de avond was de bar open. Klik op de afbeelding hieronder om enkele foto's van de feest te bekijken. Ze zijn van Peter Cox, professioneel fotograaf en Andree, de dochter van Gabriëlle.

Bij het afscheid kreeg iedereen een beeldje van een vluchteling mee naar huis. Via www.movingpeople.nu kan het verhaal van hem/haar worden achterhaald. De bedoeling is het beeldje in de openbare ruimte te plaatsen en te fotograferen, de foto te verspreiden en daarbij te wijzen op de website. De bedoeling van het project is net als bij de film, vluchtelingen een gezicht te geven, het gesprek op gang te brengen en nuance te stimuleren in het gepolariseerde vluchtelingendebat. Klik op de afbeelding hieronder voor foto's die onze gasten ons hebben toegestuurd.