Zelf bouwen… maar wel samen: CPO

Eerlijk is eerlijk. Zelf bouwen, particulier opdrachtgeverschap… wij liepen er niet warm voor. Het is prima als mensen met ideeën en middelen hun droomwoning kunnen bouwen. Maar als de optelsom van die dromen een ratjetoe wordt, vinden we dat niet echt een bijdrage aan de stad. En de problemen in de volkshuisvesting los je met particulier opdrachtgeverschap (po) ook niet snel op. Het blijven druppels op de oververhitte bouwplaat. Wel gaat ons bloed sneller stromen van de collectieve variant (cpo). Een groep mensen (in een aantal situaties kunnen dat ook mensen zijn met een bescheiden inkomen) die met eigen inzet, soms wat hulp van een gemeente of corporatie, door collectieve kostenreductie mooie woningen bouwt. Het is een ontwikkeling waar wij ons graag voor inzetten.

Aan de slag met LenvA

Wij zien veel kansen voor projecten met collectief particulier opdrachtgeverschap in aandachtswijken en herstructureringsgebieden. Cpo maakt de weg vrij naar lagere stichtingskosten en financieringsregelingen, een manier om voor een deel van de zittende bewoners de stap naar een koopwoning mogelijk te maken. De inzet van zo’n groep stimuleert ook de zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit. Het verhoogt de differentiatie en de kwaliteit van een wijk. Niet met onverkoopbare projectontwikkelingsproducten, maar met woningen waar hart en ziel in zit, en waarvan de afzet is gegarandeerd!
Cpo is niet alleen inzetbaar voor nieuwbouw, maar ook (zoals in Kleiburg in Amsterdam Zuidoost) in bestaande bouw. Linssen en van Asseldonk biedt aan om met groepen geïnteresseerde bewoners in een stedelijk vernieuwingsgebied een project met collectief particulier opdrachtgeverschap op te zetten.

Goede procesinrichting

Linssen en van Asseldonk zet de expertise uit andere (c)po-projecten in. We waren projectleider bij het experiment Koop Je Eigen Bijlmer. Een deel van de flat is met verbeterplicht verkocht aan de huurders, die samen het renovatieplan hebben gemaakt. Voor de Stawon (de Stichting Architectenonderzoek Wonen en woonomgeving van de Bond van Nederlandse Architecten) hebben we een ontwerpstudie CPO begeleid, met locaties in Tilburg, Breda en Almere. We waren betrokken bij het nadenken over particulier opdrachtgeverschap in Leidsche Rijn. We hebben bewonersvereniging Lotus en Iris begeleid bij de ontwikkeling van hun vervangende nieuwbouwblok in Bloemenbuurt Zuid in Eindhoven.
We zijn in staat een groep bewoners goed te organiseren en enthousiasmeren. We weten dat collectieve ontwerpprocessen en gezamenlijk opdrachtgeverschap lastig zijn, maar goed georganiseerd wel heel kansrijk! Samen met een gemeente en/of corporatie gaan we graag op zoek naar een geschikte locatie en gaan we aan de slag met de werving van bewoners.