Transformatie biedt kansen voor bestaande bouw

De tijd van grootschalige sloop en nieuwbouw is voorbij. Het is extreem kostbaar en slecht voor het milieu (tenzij alles wordt hergebruikt). De bestaande bebouwing is vaak nog goed bruikbaar, soms voor een beperkte termijn. Door uit te gaan van de kansen van het bestaande kan op een zorgvuldige, meer organische manier worden gewerkt aan vernieuwing van gebieden.

Perspectief voor gebieden

Graag werken we samen met betrokkenen aan nieuw perspectief voor bestaand gebied. Dat kan een woonwijk zijn, een kantorenlocatie, een bedrijventerrein of een gebouw waar iets mee moet. Samen met belanghebbenden scannen we de kwaliteiten en eigen aardigheden van het gebied of gebouw en verkennen we de ontwikkelingsmogelijkheden gezien de vragen in het gebied en in de markt. Daarbij is niets onmogelijk en ondenkbaar. Een lege school kan worden getransformeerd naar seniorencomplex met gemeenschappelijke voorzieningen voor de omwonenden . Een lege winkelstrip kan in gebruik worden gegeven aan startende ondernemers, gecombineerd met een ‘cultuurwinkel’ voor de buurt, waar kunstenaars workshops geven. voor jong en oud. Een moeilijk verhuurbaar blokje flats met weinig toekomstperspectief kan worden omgezet in een ateliergebouw of klusflat. Een leeg kantoorgebouw kan worden getransformeerd naar kleine betaalbare appartementen voor jongeren met onderin een ontmoetingsplaats.

Meerdere exploitatietermijnen

Voor elke exploitatietermijn is een ingreep te bedenken. Van een transformatie op nieuwbouwniveau tot een tijdelijke ingebruikname met minimale investeringen en alles daar tussenin. Soms is tijdelijke transformatie een goede optie in afwachting van een nieuw bestemmingsplan voor een grotere herontwikkeling. Door tijdelijke gebruikers kan een gebouw of (deel)gebied op de kaart worden gezet. Zo kunnen zij de weg bereiden voor toekomstige ontwikkelingen.

Ook de omgeving van de gebouwen

Niet alleen moet naar de gebouwen worden gekeken, ook naar de ruimte daaromheen. Vaak kan via transformatie van bestaande bouw een positieve ontwikkeling van een gebied in gang worden gezet en komen na een eerste initiatief meer investeerders over de brug.

Ervaring

Linssen en van Asseldonk heeft veel ervaring met dit soort processen. Gabriëlle heeft als programmaleider Wonen van de gemeente Eindhoven hard getrokken aan flexwonen en transformatie van leegstaand vastgoed. Mechtild was projectleider van het experiment Koop Je Eigen Bijlmer, waarbij de kopers van een stuk flat en de huurders van de rest van de flat opdrachtgever waren van de renovatie. Gabriëlle heeft een te slopen galerijflat in het Utrechtse Zuilen dienst laten doen als decor van een theatervoorstelling. Mechtild is trekker van het Aanjaagteam Transformatie in Almere. Via ‘inspiratiesessies’ op kantoorlocaties met veel leegstand probeert zij eigenaren te verleiden om hun gebouwen voor transformatie naar wonen in te zetten.
Allemaal zaken waarbij ons netwerk in de creatieve sector goed van pas komt.

Van Quick Scan naar realisatie

Een aanpak kan er zo uit zien: samen met betrokkenen maken we een quick scan van het gebied. Wat zijn de kernkwaliteiten die moeten worden gekoesterd en wat is voor verbetering vatbaar? Wat is de identiteit, wat zijn specifieke kenmerken? Welke gebouwen zouden in aanmerking kunnen komen voor transformatie en/of hergebruik? Daarnaast kijken we naar de behoeftes in het gebied en ook daar buiten. Bewoners, ondernemers of instellingen kunnen behoefte hebben aan andere typen woonruimte of ruimte voor bepaalde functies. Samen zoeken we naar perspectief voor het gebied en de daarbinnen gelegen gebouwen. We werven partners die kunnen bijdragen aan de realisatie. We maken een plan en we regelen de financiering.

Maatwerk

Dit soort projecten vragen om maatwerk. Er bestaat geen blauwdruk voor. Soms kan een korte interventie al een enorme ontwikkeling op gang brengen. Soms gaat er meer tijd overheen om een idee te laten weken en wennen en om de juiste coalities te smeden.