Verkenning kans voor warmtenetten (2015)

De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. 40% van de CO2-reductie die daarvoor nodig is, moet komen van de Haagse woningvoorraad. Dat lukt alleen door grote aantallen woningen aan te sluiten op duurzame warmtenetten, in combinatie met rendabele isolatie van woningen. Den Haag vraagt Linssen en van Asseldonk de kansen hiervan te verkennen bij drie grote Haagse corporaties en hun huurders.

Afrekenen met slecht imago

Doel van de verkenning is te onderzoeken onder welke voorwaarden de corporaties en huurders meewerken aan uitbreiding van het bestaande warmtenet. Hun steun is niet vanzelfsprekend. Bij een warmtenet worden de woningen losgekoppeld van het gas en gaan bewoners elektrisch koken. Verwarmen gaat via stadsverwarming, dat een slecht imago heeft. Het zou duur zijn en laat de aangeslotenen geen keuze.

Vier voorwaarden

Mechtild verdeelt de verkenning in twee fases. In de eerste fase praat ze met de afzonderlijke corporaties en hun huurdersorganisaties. Zij vinden het initiatief interessant, maar stellen vier voorwaarden: de woonlasten moeten omlaag gaan, de overlast dient beperkt te blijven, de corporaties moeten de investeringen kunnen terugverdienen en hun financieringsruimte moet worden vergroot.

Aantrekkelijk aanbod

In de tweede fase stelt Mechtild een team samen met een expert in warmtenetten, een architect en een financieel expert. Het team ontwikkelt een aanbod dat aan de eerste drie voorwaarden voldoet. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een voorstel voor een revolverend fonds als oplossing voor het financieringsprobleem. Het aanbod wordt technisch en financieel uitgewerkt voor tien verschillende complexen.

 

Alleen maar voordelen

Volgens Mechtild is er sprake van een offer they can’t refuse: ‘Corporaties hoeven niet te investeren in aansluiten, maar alleen in energiebesparende maatregelen. Die investeringen zijn rendabel. De CO2-uitstoot vermindert fors en voor de huurders dalen de woonlasten gemiddeld € 26 per maand. Het aanbod laat ook zien wat er technisch gebeurt als een woning wordt aangesloten op een warmtenet.’

Goede voorbeelden

De reacties op het aanbod zijn overwegend positief. Het advies aan de gemeente is dan ook: garandeer het aanbod en begin samen met partners aan pilotprojecten. Met aansprekende voorbeelden die goed uitpakken voor bewoners, corporaties en milieu, kan de uitbreiding van het Haagse warmtenet een vliegende start maken. Mechtild is ook betrokken bij het vervolgtraject om pilotprojecten op te zetten.