Advies Huurdersplatform ZOwonen (2015)

ZOwonen is met 14.000 woningen de grootste sociale verhuurder in de Westelijke Mijnstreek in Limburg. Zoals zoveel woningcorporaties is zij een product van meerdere fusies. Ook de betrokken huurdersorganisaties moeten dan feitelijk mee. Het Huurdersplatform ZOwonen vroeg Gabriëlle of zij kon helpen bij het verbeteren van de samenwerking tussen de aangesloten kleinere huurdersorganisaties.

Nieuw model

Het Huurdersplatform maakte hiervoor vier jaar geleden al een masterplan. Begin 2015 constateerde de overkoepelende huurdersorganisatie dat er onvoldoende resultaat was geboekt. Gabriëlle organiseerde werkconferenties en nodigde goede voorbeelden van elders uit om het platform op weg te helpen. Hieruit is een nieuw samenwerkingsmodel gekomen waar partijen enthousiast mee aan de slag gaan.

Naar een sterkere positie

Een aantal huurdersorganisaties is nog sterk gebonden aan een dorp. Belangrijkste opgave was af te spreken over welke onderwerpen een gemeenschappelijk standpunt wordt geformuleerd en welke thema’s op lokaal niveau blijven. Ook begeleidde Gabriëlle de huurdersorganisaties bij het stellen van prioriteiten en verdelen van taken, om zo een sterkere positie te kunnen innemen tegenover ZOwonen.

Ruimte geven

Gabriëlle is tevreden over de manier waarop de huurdersorganisaties hebben geleerd elkaar de ruimte te geven en tegelijkertijd goed samen te werken. ‘Ik vind het wel ongelooflijk hoeveel van hen wordt gevraagd tegenwoordig. Hoe krijgen ze dat allemaal georganiseerd?’ Gabriëlle werkt inmiddels aan een vervolgopdracht, waarbij ze het Huurdersplatform begeleidt bij het proces van regionale prestatieafspraken.