Bewonersonderzoek Hoorn (2015)

Eind 2014 selecteert Intermaris, een woningcorporatie in Hoorn, na een competitie Linssen en van Asseldonk om advies uit te brengen over de bewonersparticipatie in de zeven portiekflats met tussenliggende woningen in de Grote Waal Noord. Intermaris wil weten hoe de bewoners van de 312 woningen denken over de toekomst van de flats. De vraag is helder: renoveren of slopen en nieuwbouwen?

Huis aan huis

Mechtild stelt een plan op. De aanpak start met interviews met sleutelpersonen in de wijk, zowel bewoners als professionals. Daarna organiseert Intermaris bijeenkomsten per flat. Mechtild en de woonconsulent van de corporatie gaan huis aan huis alle woningen langs om de bewoners uit te nodigen. Ook plaatst de corporatie bouwborden in de buurt waarop de informatiebijeenkomsten worden aangekondigd.

Bonte mengelmoes

Linssen en van Asseldonk geloven niet in standaard-aanpakken. Daarom ontwikkelt Mechtild haar aanpak pas nadat ze via de interviews heeft geïnventariseerd wie in de flats woont en hoe de bewoners met elkaar samenleven. In de Grote Waal Noord woont een bonte mengelmoes van mensen uit verschillende culturen. Overeenkomstig is een laag inkomen. In veel portieken wonen de bewoners prettig samen en helpen ze elkaar.

Keuze voor sloop

Uit de gesprekken en flatbijeenkomsten blijkt dat de bewoners op zich graag in de Grote Waal Noord wonen, maar de meeste van hen vinden de woningen te slecht. Ze zijn gehorig, vochtig en slecht geïsoleerd. De meerderheid kiest dan ook voor sloop/nieuwbouw van de flats met een terugkeergarantie. Intermaris heeft deze wens overgenomen. Ze heeft vóór de zomer van 2015 besloten de flats te slopen.

Sterke gemeenschap

Mechtild kijkt tevreden terug op het proces. ‘We hebben een groot deel van de bewoners bereikt en tegelijkertijd de bewonerscommissie versterkt. Wat mij vooral trof, is dat de bewoners in veel portieken een sterke gemeenschap vormen. Het imago van de flats als probleemcomplex is dan ook niet terecht. Dat imago doet de bewoners zeer. Een veelkleurige bevolking met een laag inkomen is geen synoniem voor problemen.’

Afscheidsdiner

Mechtild heeft inmiddels een vervolgopdracht gekregen van Intermaris. Zodra de bewoners van de eerste te slopen flat gaan verhuizen, wordt voor hen een afscheidsdiner georganiseerd. Ook wordt een koekboek gemaakt met de lievelingsrecepten van bewoners, gelardeerd met interviews. Mechtild coördineert dit mooie eerbetoon aan de geslaagde multi-culturele samenleving in de Grote Waal Noord.