Opdrachtgevers over Gabriëlle en Mechtild

Je thuisvoelen waar je woont en leeft. Dat is het uiteindelijke doel waarvoor Mechtild en Gabriëlle zich in hun werk inzetten. Hun belangrijkste middelen zijn – naar eigen zeggen – het bijdragen aan vernieuwingen, inzetten van creatieve werkvormen, coaching, kennisoverdracht en leggen van verbindingen. Is deze gereedschapskist ook voor de toekomst voldoende gevuld, of misschien wel beter dan ooit?

Leuk maken

‘Iedereen heeft de mond vol over de participatiesamenleving, maar hoe krijg je die aan de praat? Dan moet je het toch een beetje leuk maken voor mensen. Oekazes helpen niet, wel ontspannen activiteiten waar mensen graag aan mee doen. Gabriëlle is daar sterk in. Voor de evaluatie van de wijkvernieuwing van Lakerlopen organiseerde ze een conferentie in de snijzaal van een medische opleiding. De wijk lag als patiënt op de behandeltafel en samen bekeken we hoe hij er aan toe was. Iedereen die daar bij was, weet zich die bijeenkomst nog goed te herinneren. Diezelfde humor, lichtheid en creativiteit was er ook bij de aanpak van Geestenberg. Door Gabriëlle zijn we deze breder gaan bekijken dan normaal en hebben we geleerd op onze handen te blijven zitten. Niet zelf aan de slag gaan, maar vooral veel bij de bewoners laten. Zo ontstond er onder andere een kunstproject waarbij kunstenaars uit het huurders- én kopersdeel in de wijk aan elkaar werden verbonden. Hun werken werden geëxposeerd in een modelwoning voor het groot-onderhoud. Zo konden alle bewoners, ook de eigenaar-bewoners, op een volstrekt natuurlijke manier zien wat er mogelijk was in de woningen. Gabriëlle denkt altijd mee om je vraag vooraf scherper te krijgen. Hoe kan het nog beter en slimmer? Om er braaf een strak proces door heen te rammen, moet je volgens mij niet bij LenvA zijn. Wel als er iets moet gaan leven en borrelen in een buurt, ook al weet je niet wat daar uitkomt. In een tijd waarin mensen weer zoeken naar meer collectiviteit en verbinding, vind ik dat een groot goed.’

Koj Koning is districtsmanager Tongelre bij woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. Ze schakelde Gabriëlle in voor meerdere projecten. Het laatste was Expeditie Geestenberg, waarbij Woonbedrijf probeerde ook de eigenaar-bewoners te betrekken bij de vernieuwing van de wijk, de woningen daarin en de sociale samenhang.

Draagvlak is belangrijk

‘De opgaven van nu zijn anders dan die van vroeger. Tot zo’n tien jaar geleden waren er meer subsidies beschikbaar. Ook hadden de corporaties veel meer ruimte om eigen initiatieven te nemen. Tegenwoordig is dat anders. Het is nu zaak om te zoeken naar welke ontwikkelingen bij welke partijen zijn onder te brengen, zonder dat ze er direct meer geld in hoeven te steken. Draagvlak is in de huidige verhoudingen minstens zo belangrijk geworden als middelen. Mechtild speelt daar goed op in. Ze heeft het vermogen processen naar haar hand te zetten. En ze zorgt er altijd voor dat datgene wat ze doet, door iedereen wordt gedragen. Wat mij verder aanspreekt, is de sterke resultaatgerichtheid. Ze weet veel van de woonwereld, verdiept zich in de materie en is niet te beroerd aan te pakken. Daarbij kijkt ze altijd naar best practices elders. Wat gebeurt er op andere plekken en is dat te gebruiken in het project waaraan ik werk? Dat is belangrijk in een tijd waarin er geen vaste patronen meer zijn en je van geval tot geval moet bekijken wat het beste werkt.’

Willem Kwekkeboom was onder meer hoofd Vernieuwing Bijlmermeer bij woningcorporatie Patrimonium (1998-2004). Hij schakelde Mechtild in bij het renovatieproject Grubbehoeve en Gabriëlle bij de renovatie van Kleiburg. Sinds 2013 is Kwekkeboom manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit in de gemeente Almere. Hier vroeg hij aan Mechtild om samen met Jean-Baptiste Benraad het Aanjaagteam Transformatie vorm te geven.

 

Deuren open krijgen

‘Mechtild kwam hier binnenwaaien omdat haar zoon Marijn bij ons voetbalde. Ze wilde ons graag helpen bij het ontwikkelen van een nieuw clubgebouw. Dat was een taai proces, omdat we de nieuwbouw niet zelf konden betalen. Mechtild heeft ons daar goed bij geholpen. In eerste instantie vooral met de visievorming en het strategisch afstemmen van onze wensen met die van anderen. We moesten deuren open krijgen, onder meer om de gemeente over te halen er geld in te steken. Frustrerend is dan dat je na vier jaar weer een andere wethouder hebt en het risico loopt opnieuw te moeten beginnen. Samen met Mechtild hebben we echter kunnen investeren in een goede verhouding, zodat de nieuwbouw van Swift op de juiste momenten in de gemeentelijke besluitvorming werd opgenomen. Mechtild heeft ook het communicatietraject naar zich toe getrokken. Dat was belangrijk om bijvoorbeeld omwonenden over de drempel te trekken. Mechtild toonde zich zeer betrokken en was vasthoudend, steeds met goede argumenten. En ook al had ze weinig met de voetbalwereld, we konden bij haar thuis vergaderen en dan kookte ze ook nog voor ons. Uiteindelijk staat er nu een prachtig gebouw en is Swift nog steeds een gezonde vereniging. Volkomen terecht dat de club haar erelid heeft gemaakt.’

Ruud Karsdorp is bedrijfsadviseur in Alphen aan den Rijn. Van maart 2004 tot en met april 2011 was hij voorzitter van AVV Swift, de voetbalvereniging van Amsterdam Oud Zuid die speelt op Sportpark Olympiaplein. Tijdens zijn voorzitterschap bereidde hij samen met Mechtild de nieuwbouw voor van het clubgebouw. Mechtild deed dit in haar vrije tijd

De nieuwe grootstedelijkheid

‘Ik volg LenvA vanaf het begin en was ook bij de feestelijke oprichtingsbijeenkomst in ’t Hoogt in Utrecht. Ik heb het bureau regelmatig ingeschakeld, meestal Gabriëlle, soms Mechtild, soms samen. Wat mij zeer aanspreekt, is dat LenvA sterk op de inhoud is gericht. Ze kiezen altijd voor de integrale benadering, proberen goed te begrijpen waar de opgave echt over gaat en vragen zich altijd af voor wie je het nu eigenlijk doet. Ik kan me nog de conferentie Wij Het Wijk en de Stad herinneren, waarmee de start van de vernieuwing van de Pedagogenbuurt in Zuilen werd gevierd. Diezelfde dag werd ook het nieuwe stadhuis van Utrecht geopend en Mechtild en Gabriëlle wisten dat op een hele goede manier te combineren. ’s Avonds luidden we met zo’n tweeduizend mensen het begin van de sloop in. Een weergaloze ervaring, waarbij onder meer een man in een enorme ballon over de vijf verdiepingen hoge flat vloog. Dat staat voor mij symbool voor de manier waarop LenvA opereert. Creatief en altijd verder kijkend dan de feitelijke opdracht. Hoe gaat het verder in de toekomst? Daarbij zijn het ongelooflijke werkpaarden die, als ze ergens goed aan verdienen, ook aan anderen denken. LenvA heeft uit idealisme aan veel zaken meebetaald. Het is daarmee altijd een integer duo gebleven, waar ik graag bij terugkom. Ik zie voor LenvA wel een nieuwe en belangrijke rol in de toekomst weggelegd. Het tempo van de verstedelijking is hoog maar de toenemende grootstedelijkheid gaat niet vanzelf goed. Welke rol spelen het wonen en de mensen daar nog in? Die rol moet opnieuw worden uitgevonden. Ik zou graag zien dat Mechtild en Gabriëlle hun achtergrond en creativiteit inzetten om hiervoor in opdrachten of eigen projecten nieuwe oplossingen te vinden, om een nieuwe manier van samenleven te ontdekken. Zij zijn daar een hele goede partij voor.’

Martin Mulder vervulde meerdere functies bij de gemeente Utrecht en is tegenwoordig directeur Programma StadsOntwikkeling. In deze functie leidt hij onder meer de transformatie van het stationsgebied. Mulder schakelde LenvA diverse keren in, onder meer voor wijkvernieuwingsprojecten, conferenties en discussiesessies. Ook was Gabriëlle enige tijd interim hoofd Wonen in de gemeente.