Wat doen wij?

Onze opdrachten zijn heel divers. Ze hebben te maken met bouwen, wonen en bewoners. We worden ingehuurd als proces-, project- en interim-managers, maar ook als onderzoekers, beleidsadviseurs en organisatoren van evenementen. Daarom zijn ook onze tussen- en eindproducten heel verschillend. Denk aan: een deal tussen partijen over de aanpak van een buurt, de oplevering van een project, een onderzoeksrapport, een woonvisie, prestatieafspraken, een wijkvisie, een uitvoeringsprogramma, een beleidsnotitie, een oplossing voor een conflict of een verslag van een conferentie of discussietraject.
Coaching van jonge beleidsmedewerkers, projectleiders en managers, soms als eindverantwoordelijke, is een nieuwe tak van sport die ons goed ligt.

Hoe wordt gewerkt, doet ertoe

Wij zetten ons in voor sterke steden, weerbare wijken en bewoners die mee- en vooruitkomen. Het gaat ons om wijken met een eigen gezicht, die liefdevol zijn ontworpen en met plezier worden bewoond.

De samenleving is niet maakbaar, toch geloven wij dat het ertoe doet hoe aan steden en wijken wordt gewerkt. In onze ogen moet dat samen gebeuren met de mensen die daar wonen en werken. We onderzoeken wat voor hen van waarde is en borduren daarop voort. Soms halen we daarvoor inspiratie van buiten naar binnen. Wij richten processen in die mensen enthousiast maken, met elkaar verbinden en naar gedeelde visies en plannen leiden. Daarbij besteden we extra aandacht aan mensen die zich minder goed kunnen redden door een laag inkomen of bijzondere omstandigheden.

‘Goed wonen is beter leven’ is een mooie slogan uit de tachtiger jaren waar wij nog steeds achter staan, als je die niet enkel fysiek opvat.

Uniek antwoord op elke vraag

Bij iedere opdracht gaan we op zoek naar de kern van de vraag en zetten we onze creativiteit in om daar een uniek aanbod bij te bedenken, toegesneden op de specifieke omstandigheden. Geen herhaling van zetten, maar een originele en inspirerende aanpak in een helder proces van samenwerking.
Elk proces of project is volgens ons gebaat bij duidelijkheid over de stappen in het proces en de belangen van betrokken partijen. Wij streven altijd naar begrip voor elkaars belangen en zoeken van daaruit naar win-win-oplossingen en verbindingen. Verbindingen tussen mensen, maar ook tussen werelden (sociaal, fysiek, economisch en cultureel).