Onze cv’s

Gabriëlle van Asseldonk

van Wassenhovestraat 51
5613 LK Eindhoven
geboortedatum: 6 augustus 1956
partner, een kind

Opleiding

 • gymnasium B Coriovallum College Heerlen (eindexamen mei 1975)
 • bouwkunde TH Eindhoven, afstudeerrichting stadsvernieuwing en volkshuisvesting

Werkervaring

 • meerdere student-assistentschappen TH Eindhoven
 • stafmedewerker (her)huisvesting vrouwenopvanghuis (1979-1986)
 • stafmedewerker huisvestingsproject migranten LSOBA Utrecht (1986-1991)
 • projectmedewerker afdeling Beleid Nederlandse Woonbond (1991-1994)
 • beleidsmedewerker afdeling Beleid Nederlandse Woonbond (1994-1996)
 • coördinator Bijzondere Projecten van afdeling Beleid Nederlandse Woonbond (1994-1996)
 • Linssen en van Asseldonk, adviseurs in de volkshuisvesting (1996-heden)

Nevenactiviteiten

 • bestuur Stichting Jongerenhuisvesting Utrecht (1987-1996)
 • bestuur Stichting Van na de Oorlog (1995-1997)
 • commissaris woningcorporatie stichting Woondrecht (1995-1999)
 • lid klachtencommissie KWH corporaties (1995-2000)
 • lid programmaraad KEI (2001-2004)
 • voorzitter Temporary Art Centre, creatieve broedplaats in Eindhoven (2002-2012)
 • bestuur Stichting Het Marja van der Werfdebat (2003-2013)
 • lid programmaraad wonen Nirov (2008-2012)
 • lid visitatiecommissie wijkenaanpak (2010-2011)
 • commissaris Mozaïek Wonen in Gouda (2010 - heden)
 • jongerencoach bij Go4it Eindhoven (2009 - heden)

ir. Mechtild Linssen

van B. Bastiaansestraat 8
1054 RX Amsterdam
geboortedatum: 29 augustus 1958
partner, drie kinderen

Opleiding

 • gymnasium B Juvenaat H. Hart Bergen op Zoom (eindexamen mei 1976)
 • bouwkunde TH Delft, afstudeerrichting volkshuisvesting (ingenieursexamen juni 1986)

Werkervaring

 • meerdere student-assistentschappen TH Delft
 • technisch bewonersondersteuner Stichting Welzijn Amsterdam (1984-1986)
 • consulent Stichting Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing Alkmaar (1986-1991)
 • beleidsmedewerker afdeling Beleid Nederlandse Woonbond (1991)
 • hoofd afdeling Beleid Nederlandse Woonbond (1991-1996)
 • Linssen en van Asseldonk, adviseurs in de volkshuisvesting (1996-heden)

Nevenactiviteiten

 • lid RAVO (1989-1995)
 • bestuur Stichting Van na de Oorlog (1994-1995)
 • bestuur/programmaraad sectie volkshuisvesting Nirov (1990-1998)
 • SEV-adviesgroep Sociaal Ondernemerschap (1994-1997)
 • bestuur SEV (1995-1998)
 • lid Adviesraad Volkshuisvesting TU Delft (1997-2000)
 • bestuur AetA, architectuurgenootschap Amsterdam (2007-2009)
 • voorzitter Nieuwbouwcommissie voetbalvereniging Swift (2007 - 2015)
 • lid programmaraad wonen Nirov (2008-2012)
 • lid visitatiecommissie wijkenaanpak (2010-2011)
 • commissaris woningcorporatie Dunavie Katwijk (2011 - heden)
 • lid renovatiecomité Casa de la Cultura de Velasco in Cuba (2011-heden)
 • bestuur Stichting Het Marja van der Werfdebat (2013 - 2016)
 •  

Opdrachtgevers

Gemeenten

Afdeling Metro en Tram gemeente Amsterdam - Afdeling VROM gemeente Westvoorne - Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Almere - Deelgemeente Feijenoord Rotterdam - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam - Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag - Gemeente Alkmaar - Gemeente Amsterdam - Gemeente Breda - Gemeente Delft – Gemeente Eindhoven - Gemeente Gouda - Gemeentelijke projectorganisatie Den Haag Zuidwest - Gemeente Rijswijk- Gemeente Schiedam - Gemeente Utrecht - Gemeente Zaandam - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht - Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht - Projectbureau Noord Zuidlijn Amsterdam - Project Management Bureau Amsterdam - Sector Programma’s Dienst Stadsontwikkeling Utrecht - Stadsdeel Amsterdam Noord - Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Amsterdam - Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld Amsterdam - Stadsdeel Westerpark Amsterdam - Stadsregio Rotterdam - Stedelijke Woningdienst Amsterdam - Wijkbureau Noordwest Utrecht - Wijkbureau Zuid Utrecht

Woningcorporaties

Amnis Utrecht - Beter Wonen Maastricht - Bo-Ex Utrecht - Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties Delft - De Key Amsterdam - Delta Forte Amsterdam - Domein Eindhoven - DUWO Amsterdam en Delft - Goed Wonen Gemert - Het Grootslag Wervershoof – Intermaris Hoorn - Kennemer Wonen Alkmaar - Kristal Amsterdam - Mitros Wonen Nieuwegein - Nieuw Amsterdam - Nieuwe Unie Rotterdam - Ons Belang Amsterdam - Ons Doel Leiden - Pago Hillegom - Patrimonium Heemskerk - Portaal (concern) - Portaal Nijmegen - Randstad en Patrimonium Haarlem - Stichting Woningbeheer Betuwe Maurik - ‘Thuis Eindhoven - Trudo Eindhoven - Vestia Den Haag - Vestia Rotterdam - Waterweg Wonen Vlaardingen - Westhoek Wonen Mijdrecht/De Ronde Venen - Woningbedrijf Amsterdam - Woningbedrijf Rotterdam - Woningbouwvereniging Langedijk - Woonbedrijf Eindhoven - Woonbron Rotterdam - Woondrecht Dordrecht- Woongoed Middelburg - Woonwijze Vught - Woonzorg Nederland - Zaandams Volkshuisvesting- ZOwonen Sittard-Geleen.

Bewonersorganisaties

Amsterdamse Seniorenraad - Amsterdams Steunpunt Wonen - Arcade, huurderskoepel Woonstichting De Key - Bewonerscomités Philipsdorp Eindhoven - Bewonersplatform Almere - Bewonersvereniging Gezamenlijk Ouder Amsterdam - Huurderskoepel Kennemer Wonen Alkmaar - Ontwikkelvereniging Iris Eindhoven - Ontwikkelvereniging Lotus Eindhoven - Stedelijke Bewoners Organisaties Woningbedrijf Amsterdam - Stedelijke Woonconsumenten Organisatie Breda - Vereniging Nederlandse Woonbond.

Overige organisaties

Aedes - Afdeling ruimte, wonen en natuur Provincie Flevoland - Arcam Amsterdam - Beyond Leidsche Rijn Utrecht - Bond van Nederlandse Architecten - Bouwfonds Ontwikkeling Haarlem – Corpovenista - De Lijn Amsterdam - Federatie Nederlandse Vakbeweging - Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling - Karin Rosielle - Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector - Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - Nederlandse Vereniging van Makelaars - Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting - NV Zeedijk - Opmaat Dordrecht - Programmaministerie van Wonen, Wijken en Integratie - Samson uitgeverij – Stawon - Steunpunt Wonen Rotterdam - Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting - VAC Punt Wonen - Woonbond Kennis- en Adviescentrum.